REPLIKY HISTORICKÝCH ČÍŠÍ   SKLENIČKY NA VÍNO I PIVO   ORIGINÁLNÍ ČESKÝ DÁREK  

OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST
OBECNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

Dle novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V rámci EU:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/